Rengeteg előnnyel jár az üzledi mediáció

Rengeteg előnnyel jár az üzledi mediáció

Közös megegyezés mediátor segítségével

Az üzleti partnerek között gyakran alakulhat ki nézeteltérés. Noha a cél a kollaborálás lenne, bizonyos esetekben megtörténhet, hogy az egyik fél nem ért egyet a másik által felállított feltételekkel és fordítva. Szép lassan rendesen elmérgesedik a helyzet, ami végül mindkét oldalra nézve negatív hatást jelent. Ezt elkerülendő, érdemes kihasználni az üzleti mediáció nyújtotta lehetőségeket.

Sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a többéves pereskedést és az egyre növekvő konfliktust még az elején el lehetett volna rendezni úgy, hogy mindkét fél javára váljék a döntés. Az üzleti mediáció célja, hogy a felek közös nevezőre jussanak. Bár olykor ez kompromisszumokkal jár, annyi biztos, hogy sokkal eredményesebb egy vitás kérdést ezen a módon megoldani. A pereskedéssel szemben, egyértelmű előnyei vannak az üzleti mediációnak. Elsősorban rugalmas, mivel a célja a vitapartnerek kibékítése és a közös cél megtalálása.

Továbbá, sokkal gyorsabban dőlőre lehet jutni, mint a hónapokig elhúzódó jogi procedúrával. Ezen kívül, egyértelműen költséghatékony is. Ez persze igaz a gazdasági mediátor esetében is. Egy per évekig elhúzódhat, aminek a költsége a csillagos égig felszökhet. A cégek közötti konfliktusok elrendezését békés úton kell véghezvinni.

Minden esetben ez a célja a gazdasági mediátornak. A munkáltató és a munkavállaló között is gyakran alakulhat ki vita. Mivel egyik nincs a másik nélkül, ezért mindkét fél érdeke a békés megoldás. Viszont ehhez arra van szükség, hogy tiszta fejjel üljenek le egymással beszélgetni, indulatoktól mentes környezetben. Az érvek meghallgatása és figyelembevétele szintén elengedhetetlen egy ilyen vita során. A gazdasági mediátor egyenlő felekként kezeli a vitapartnereket, tehát a részlehajlás teljesen ki van zárva, ráadásul egy titoktartásra kötelezett személyről van szó, ezért nem kell aggódnia senkinek, hogy napvilágot látnak a bizalmas céggel kapcsolatos információk. A gazdasági mediátor elérhetőségei a mediatorugyved.hu weboldalon találhatóak, ahol további hasznos információk olvashatóak a mediációval kapcsolatban.